Historie SDH Ploukonice.

Ploukonice je nejzápadnější vesnicí semilského okresu, ležící na levém břehu řeky Jizery. Její původní název byl Načeplukovice. Jméno nesou po Načeplukovi z rodu pánů ze Všeně, vedlejší větve Markvarticů. Název osady se v minulosti různě měnil a upravoval, v roce 1854 - Plavkonice, od roku 1926 - Ploukonice.

Ves byla v minulosti sužována častými povodněmi a požáry, ty uspíšily založení Sboru dobrovolných hasičů v Plavkonicích. Založen byl 19. března 1888. Ještě v tomto roce osada zakoupila „stroj stříkací“, od pana Smékala z Prahy za 650 zlatých. Hasičský sbor byl aktivní, čítal 42 členů a zúčastňoval se Župních hasičských sjezdů a cvičení, se svou stříkačkou zasahoval i u požárů v okolí. Ku konci války se zúčastnil odzbrojování němců na nádražích ve Svijanech, Příšovicích a v Turnově.

Po válce se hasiči krom ochrany před povodněmi a požáry zapojili i do kulturního dění v osadě, aktivně pracovali v ochotnickém spolku, pořádali taneční zábavy, plesy, poznávací autobusové výlety a zájezdy do divadel. V šedesátých letech minulého století byli organizátory masopustního veselí, průvodů masek a maškarních merend.

Od roku 1989 vždy o ploukonickém Svatováclavském posvícení pořádají soutěž v požárním sportu „O posvícenskou husu“, ta je také dozlatova upečená jako hlavní cena. Tyto soutěže byly zařazeny do seriálu soutěží Pojizerského poháru, Superpoháru, Jizerské Ligy, nyní do Podkozákovské ligy. Na těchto těchto soutěžích vždy ploukonické ženy dosahovaly vynikajících výsledků. Tyto soutěže jsou ale velmi náročné na čas, děvčata se časem povdávala, některá odstěhovala a družstvo se rozpadlo. Nové družstvo, složené ze studentek takových výsledků nedosahuje.

Hasiči se zúčastňují i soutěží v okrsku, pořádají i oblíbené noční soutěže, na nich nejde tak o výkony, ale spíš o pobavení.

Dříve se hasiči scházeli v hostinci u Loudů v Ploukonicích,tam se konaly schůze, taneční zábavy i posvícení. Zbrojnici si postavili v r. 1942, v roce 1984 byla přivezena z Prahy starší stavební buňka, osazena byla na hřišti u Jizery, sloužila jako sklad materiálu a klubovna. V roce 1992 – 1994 si

hasiči postavili novou klubovnu, ta sloužila do roku 2008 kdy byla přestavena a vznikl Modrý

hasičský dům, ve kterém je zbrojnice, klubovna, sklad a sociální zařízení. Stavba slouží potřebám

hasičů a Obecního úřadu ve Všeni, který je jejím vlastníkem. Nejvíce je ale využívána dětmi, práce

s nimi má v Ploukonicích dlouholetou tradici, dochované záznamy pochází z šedesátých let minulého století,kdy se děti zúčastňovaly soutěží a později i hry Plamen, která probíhá dosud.  

Kontakt

SDH PLOUKONICE

© 2017Všechna práva vyhrazena SDH PLoukonice

Vytvořeno službou Webnode